LÆGESTUDERENDE

 

Lægestuderende varetager følgende opgaver:

Tidsbestilling, skrivearbejde, receptfornyelse, blodtryksmåling, sårbehandling, blodprøvetagning, hjertekardiogram, lungefunktionstest, urinundersøgelser, høreprøve med trykmåling og øreskylning, mm.

Endvidere assisterer de ved visse undersøgelser og behandlinger.

 

Uddannelse

Klinikken har uddannelsesfunktion, hvorfor du også kan møde lægestuderende som er i klinikophold som en del af deres uddannelse.

Vi byder velkommen til uddannelseslæge Cathrine Doris Mentzel-Ernstved, der starter d. 1. maj 2022. Cathrine er i klinisk basisuddannelse (KBU) frem til d. 30. november 2022.